Zásady soukromí

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) pro uživatele a návštěvníky diskuzního fóra bronies.cz (dále jen “fórum”).


Správce osobních údajů

CZ/SK bronies z. s., IČO: 02191041, se sídlem V podvrší 1350/5, 182 00  Praha 8 - Libeň, zapsaný v obchodním rejstříku, vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka L 2622 (dále jen “správce”).

Kontaktní e-mail správce: info@czskbronies.cz


Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů a návštěvníků fóra zpracováváme v rozsahu nezbytném pro pro účely:
  • zajištění bezpečného přístupu k fóru
  • zajištění dodržování pravidel fóra
  • zajištění očekávané a odpovídající funkcionality fóra
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
  • zajištění ochrany práv správce a jeho oprávněných zájmů

Údaje uživatelů a návštěvníků, které zpracováváme

Identifikační údaje - abychom mohli zajistit ověřený přístup k fóru a odpovídající zabezpečení webové aplikace fóra, zpracováváme Vaši IP adresu, přihlašovací údaje (uživatelské jméno a hash hesla) a tzv. cookie soubor na Vašem zařízení pro zajištění přihlášení.

Kontaktní údaje - pro účely obnovení přístupu v případě ztráty hesla a zasílání upozornění dle nastavení uživatele zpracováváme vaši e-mailovou adresu.

Údaje o využívání fóra - pro účely statistik celkového využití fóra, zajištění funkcionality vyhledávání, plánování potřebných zdrojů, detekce neaktivních účtů a ochrany před neoprávněným využitím uživatelských účtů zpracováváme údaje o počtu a zařazení příspěvků a dále data o návštěvnosti jednotlivých sekcí a diskuzních vláken. Též zpracováváme data z reputačního systému jednotlivých uživatelů pro účely zajištění dodržování pravidel fóra.

Vložený obsah - příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Nepovinné identifikační, kontaktní a další osobní údaje - pokud se rozhodnete uvést na fóru v rámci diskuze, reputačního systému, soukromých zpráv nebo ve svém uživatelském profilu (např. obrázek, údaje o bydlišti, IM kontakt atd.) další osobní údaje, je toto považováno za Souhlas se zpracováním osobních údajů (ve smyslu GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. a) - tyto údaje budeme zpracovávat pro účely jejich zobrazení u Vašeho profilu na fóru, dle Vámi provedeného nastavení.


Zpracovatelé údajů uživatelů a návštěvníků
Fórum je spravováno administrátory (technickými správci) a globálními moderátory, kteří zpracovávají osobní data uživatelů v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů (technická správa a moderace) zadaných správcem.


Příjemci údajů uživatelů a návštěvníků
Fórum je provozováno u poskytovatele webostingu Active 24 s. r. o., IČO: 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, registrovaném u Městského soudu v Praze, spisová značka C.51029 a veškeré údaje jsou uloženy v databázi tohoto poskytovatele.


Doba zpracování údajů uživatelů a návštěvníků
Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány po dobu existence uživatelského účtu na fóru.

V případě zrušení účtu jsou osobní data vymazána a příspěvky uživatelů pseudonymizovány. V případě blokace účtu z důvodu porušení pravidel fóra budou identifikační údaje uloženy na dobu nezbytně nutnou k zajištění nápravy a pro účely prevence dalšího porušení pravidel.


Jaká máte práva
Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu.

V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte buď nastavením svého uživatelského profilu a v případě dat, jež nejsou přes uživatelské rozhraní přístupná, žádostí prostřednictvím e-mailu na adresu správce (viz údaje o správci).


Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování osobních údajů či těchto zásad, obraťte se na administrátory a globální moderátory prostřednictvím sekce “Dotazy, připomínky, návrhy - Zeptejte se” na fóru prostřednictvím e-mailu bronies@bronies.cz, nebo se obraťte prostřednictvím e-mailu přímo na správce (viz údaje o správci).